Velkommen til Bisgård Mark

Her bor Lars & Anette og vores 2 hunde Bella & Tintin og vores kat Trollemis

Bisgård Mark - et statshusmandsbrug

Ejendommen er bygget/udstykket i 1924, og der har indtil ca. 2000 været drevet landbrug på stedet. Der har kun boet 2 familier, familien, der byggede stedet og familien Alexandersen, der overtog stedet engang i halvtredserne og boede her indtil 2000..
.

Vores paradis

Bisgård Mark, Samsø, vores lille paradis.
Mod vest har vi de mest pragtfulde solnedgange og kig til Sælvigbugten, mod øst udsigt til marker og solopgange. Mod nord er der fuldt udsyn til gravhøjene, med bl.a. Angantyrs grav.
Vi overtog ejendommen ved årskiftet 2000/2001 og har siden været i fuld gang med haven.
Lars er vild med stensætninger og belægninger og andre store anlægarbejder, Anette er vild med roser og rhododendron.
Det har været og er stadig et stort arbejde, at forandre de udendørs arealer, så de fleste af årets måneder går med projekter udendøre.
Vi har den grundlæggende ide, at haven skal opdeles i mange små rum, og gerne udformes, så den daglige vedligeholdelse ikke bliver uoverskuelig.
Derfor har vi f.eks tyndet kraftigt ud i staudebedet (med rendegraver....) og ladet prydbuske og forårsløg stå tilbage.
På grund af elmesyge har vi desværre også været nødt til at fælde samtlige store træer på grunden, det blev vel til 15-20 stykker. Da vi senere har overtaget en strimmel af Mortens mark mod vest, har vi også plantet nyt læhegn mod vest. Mod nord stod et gammelt stynet poppelhegn, men på grund af råd væltede flere og flere træer, og tilsidst blev hegnet fældet.
Der blev plantet nyt læhegn mod nord i efteråret 2005, og det er allerede vokset godt til, men plages desværre af oversvømmelser om vinteren.